Transformarea cartei într-o realitate pentru toți

Pe 2 decembrie 2020 Comisia Europeană a prezentat o nouă strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE.

Pentru a garanta că aceasta va servi cu adevărat tuturor, strategia stabilește direcția pentru punerea în aplicare a Cartei pentru următorii 10 de ani.

Strategia se axează pe patru piloni:

1. punerea în aplicare efectivă de către statele membre

2. consolidarea rolului organizațiilor societății civile, al apărătorilor drepturilor omului și al practicienilor din domeniul justiției

3. Carta ca punct de reper pentru instituțiile UE

4. creșterea gradului de sensibilizare a cetățenilor

Documente

DescarcăPDF - 737.6 KB