Karta praw podstawowych Unii Europejskiej dostępna dla wszystkich

2 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła nową strategię mającą na celu skuteczniejsze stosowanie Karty praw podstawowych w UE.

Aby zagwarantować, że Karta będzie rzeczywiście dostępna dla wszystkich, w strategii określono kierunek wprowadzania w życie Karty w ciągu następnych 10 lat.

Strategia opiera się na czterech głównych filarach, takich jak:

1. Skuteczne stosowanie Karty przez państwa członkowskie

2. Wzmocnienie pozycji organizacji społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw i osób wykonujących zawody prawnicze

3. Karta jako drogowskaz dla instytucji UE

4. Zwiększenie świadomości społecznej

Dokumenty

PobierzPDF - 737.6 KB