Van het Handvest een werkelijkheid maken voor iedereen

Op 2 december 2020 heeft de Europese Commissie een nieuwe strategie gepresenteerd om de toepassing van het Handvest van de grondrechten in de EU te verbeteren.

De strategie bepaalt in welke richting de toepassing van het Handvest zich in de komende tien jaar moet ontwikkelen, zodat het Handvest voor iedereen een realiteit wordt.

De strategie steunt op vier pijlers:

1. Doeltreffende toepassing door de lidstaten

2. Meer zeggenschap voor het maatschappelijk middenveld, verdedigers van de grondrechten en rechtsbeoefenaars

3. Het Handvest als kompas voor de EU-instellingen

4. Meer bekendheid geven aan het Handvest

Documenten

DownloadenPDF - 737.6 KB