Il-Karta ssir realtà għal kulħadd

Fit-2 ta’ Diċembru 2020, il-Kummissjoni ppreżentat Strateġija ġdida biex issaħħaħ l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE.

Sabiex jiġi żgurat li l-Karta ssir realtà għal kulħadd, l-istrateġija tistabbilixxi d-direzzjoni tal-implimentazzjoni tal-Karta għall-10 snin li ġejjin.

L-istrateġija tiffoka fuq erba’ pilastri:

1. L-applikazzjoni effettiva mill-Istati Membri

2. L-għoti tas-setgħa lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, id-difensuri tad-drittijiet u l-prattikanti tal-ġustizzja

3. Il-Karta bħala kumpass għall-istituzzjonijiet tal-UE

4. It-tisħiħ tal-għarfien tan-nies

Dokumenti

IddawnlowdjaPDF - 737.6 KB