Chartija turėtų būti taikoma visiems

2020 m. gruodžio 2 d. Europos Komisija pristatė naują strategiją, kuria siekiama stiprinti Pagrindinių teisių chartijos taikymą ES.

Siekiant užtikrinti, kad chartija būtų taikoma visiems, strategijoje nustatyta, kaip chartija turėtų būti įgyvendinama per ateinančius 10 metų.

Strategijos kryptys yra keturios:

1. Veiksmingas taikymas valstybėse narėse.

2. Pilietinės visuomenės organizacijų, teisių gynėjų ir teisingumo srities specialistų įgalėjimas.

3. Chartija kaip ES institucijų kelrodis.

4. Žmonių informuotumo didinimas.

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 737.6 KB