Uplatňování zásad Listiny skutečností pro všechny

Dne 2. prosince 2020 představila Evropská komise novou strategii pro posílené uplatňování Listiny základních práv v EU.

Strategie chce zajistit plnou realizaci zásad Listiny, a proto udává směr jejího uplatňování na dalších 10 let.

Zaměřuje se na čtyři pilíře:

1. Účinné uplatňování ze strany členských států

2. Posílení postavení organizací občanské společnosti, obránců práv a odborníků z praxe v oblasti justice

3. Listina jako kompas pro orgány EU

4. Zvyšování povědomí občanů

Dokumenty

StáhnoutPDF - 737.6 KB