Cilj poročil

Evropska komisija od leta 2010 objavlja letno poročilo o uporabi temeljnih pravic in svoboščin iz Listine o temeljnih pravicah.

V letnem poročilu se spremlja napredek na področjih, na katerih ima EU pooblastila za ukrepanje, iz njega pa je razvidno, kako se Listina upošteva v konkretnih primerih, zlasti pri predlogih nove zakonodaje EU.

Letno poročilo temelji na ukrepih institucij EU, analizi pisem javnosti ter vprašanjih in peticijah Evropskega parlamenta.

Izmenjava mnenj

Letno poročilo je priložnost za letno izmenjavo mnenj z Evropskim parlamentom in Svetom EU.

Njegov namen je pomagati državljanom EU, da ugotovijo, na koga se morajo obrniti, kadar menijo, da je institucija EU ali nacionalni organ, ki izvaja pravo EU, kršil njihove temeljne pravice.

Poročilo za leto 2018

Evropska komisija je 5. junija 2019 objavila letno poročilo o tem, kako so institucije EU in države članice uporabljale Listino EU o temeljnih pravicah v letu 2018. To poročilo je zaznamovalo tudi 10. obletnico začetka veljavnosti Listine. 

Poročilo je pokazalo, da se Listina še naprej uveljavlja kot ključni instrument za dejansko uresničevanje temeljnih pravic v vsakdanjem življenju. Listina je najučinkovitejša in dejansko vpliva na življenje ljudi, kadar jo uporabljajo vsi akterji v verigi izvrševanja.

V desetih letih je EU sprejela številne pobude za zaščito in spodbujanje človekovih pravic iz Listine, sklicevanja Sodišča Evropske unije na Listino pa so se znatno povečala.

Tudi nacionalna sodišča se v svojih odločbah sklicujejo na Listino in Sodišče Evropske unije vse pogosteje prosijo za mnenje. Njihova vloga je ključna za zagotavljanje, da Listina koristi vsem.

Kljub temu se Listina še vedno ne uporablja v celoti, zlasti na nacionalni ravni, ozaveščenost pa je še vedno nizka, kot je pokazala raziskava Eurobarometer, objavljena 5. junija 2019.

V poročilu je bil poudarjen pomen organizacij civilne družbe in zagovornikov pravic pri ozaveščanju o pravicah iz Listine in zagotavljanju, da jih lahko vsi učinkovito uveljavljajo.

Evropska komisija, finsko predsedstvo EU in Agencija EU za temeljne pravice so 12. novembra 2019 priredili konferenco v počastitev 10. obletnice Listine. Udeleženci so razpravljali o tem, kako bi bilo mogoče v državah članicah izboljšati ozaveščenost o Listini in njeno uporabo v korist vseh.

Prejšnja poročila