Lehekülje sisu

Ülevaade

Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd arenenud riikidega G8 kohtumiste raames ning G8 eesistujariikidega, et tagada rühma jätkuv keskendumine arenguküsimustele, eelkõige Aafrikas. Komisjon toetab G20 riikide jõupingutusi uue arenguraamistiku loomisel.

G8

G8 on kaheksa maailma suurima majandusriigi valitsuste foorum. Ühendkuningriigi G8 eesistujariigiks olemise ajal olid peamisteks 2013. aasta prioriteetideks maksuküsimused, läbipaistvus ja kaubandus. 

G20 arengukoostöö

Ka EL on rahvusvahelise majandus- ja rahanduskoostöö foorumi G20 liige. 

2013. aastal, mil eesistujaks oli Venemaa, esitas G20 arengu töörühmuued Peterburi arenguperspektiivid, mille G20 juhid heaks kiitsid.

2014. aastal, mil eesistujariigiks oli Austraalia, olid prioriteetideks taristu, riigisiseste ressursside kasutuselevõtmine ning finantsalane kaasamine. Ka toiduga kindlustatus ja inimressursid on jätkuvalt arengukava osa.

EL on alati toetanud arengumaade rolli arengutöörühmas. Madala sissetulekuga riikide prioriteetideks on keskkonnahoidlik majanduskasv ja kliimamuutused.

Euroopa Komisjon aitab jätkuvalt aktiivselt kaasa G20 arengukava rakendamisele ning arenenud ja tärkava turumajandusega riikide vahel konsensuse saavutamisele arengu abil ühise majanduskasvu saavutamise küsimuses.