Euroopa Komisjoni humanitaarabi partnerorganisatsiooniks saamiseks peavad organisatsioonid esitama avalduse partnerlusraamistiku lepingu sõlmimiseks.

Partnerid valitakse välja konkreetsete kriteeriumide, õiguslike ja finantsnõuete ning kvaliteedistandardite alusel. See aitab tagada, et partnerlused on väärtuslikud nii Euroopa Komisjonile kui ka taotlevale organisatsioonile.

Õiguslikud ja kõlblikkuskriteeriumid on kehtestatud

Juhised Euroopa Komisjoni humanitaarabi partnerorganisatsiooniks saamise kohta leiate Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi partnerlussuhete veebisaidilt.