Ülevaade

EL on suurim rahvusvahelise abi andja maailmas, eraldades vaesuse kõrvaldamiseks ja üleilmse arengu edendamiseks rohkem kui 50 miljardit eurot aastas. Ta on võtnud kohustuse rakendada abi tõhusust käsitlevaid rahvusvahelisi lepinguid ja vastutab ELi kodanike eest, kes muudavad solidaarsusalgatused võimalikuks.

Veebisait EU Aid Explorer

EU Aid Explorer on ainulaadne veebivahend, mis pakub lihtsat juurdepääsu selgetele, täielikele ja täpsetele andmetele kogu maailmas antava ELi arengu- ja humanitaarabi kohta. Kaardid ja graafikud aitavad teada saada, millises piirkonnas konkreetsed abiandjad tegutsevad, kui palju konkreetsed sektorid ja riigid abi saavad ning kuidas rahastamine on aja jooksul muutunud. 

EDRIS

Euroopa hädaolukordadele reageerimise infosüsteem EDRIS on andmebaas, mis sisaldab üksikasjalikku teavet abi rahastamise kohta. Andmebaasi haldab Euroopa Komisjon ja seda ajakohastavad ELi riigid ise.

Finantsläbipaistvuse süsteem

Finantsläbipaistvuse süsteem on andmebaas, mis sisaldab neid nimesid, kellele komisjon on andnud rahalist abi. Selles on avaldatud ainult nende abisaajate nimed, keda on toetatud komisjoni hallatavast ELi eelarvest või Euroopa Arengufondist (EAF).