Επισκόπηση

Η ΕΕ είναι συνολικά ο μεγαλύτερος χορηγός διεθνούς βοήθειας παγκοσμίως, καθώς χορηγεί πάνω από 50 δισ. ευρώ ετησίως, για να συμβάλει στην καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης. Έχει δεσμευτεί να τηρεί τις διεθνείς συμφωνίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και να είναι υπόλογη στους πολίτες της ΕΕ, χάρη στους οποίους γίνονται πράξη οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης.

EU aid explorer

Το EU aid explorer είναι ένα σημαντικό διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει εύκολη πρόσβαση σε σαφή, ολοκληρωμένα και ακριβή δεδομένα σχετικά με την αναπτυξιακή και την ανθρωπιστική βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ σε όλο τον κόσμο. Μέσα από χάρτες και γραφήματα απεικονίζεται ποιος χορηγός δραστηριοποιείται πού, ποιοι τομείς και χώρες λαμβάνουν βοήθεια και πόση, πώς αλλάζει η χρηματοδότηση με την πάροδο του χρόνου. 

EDRIS

Το EDRIS, το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και καταστροφών, είναι μια βάση δεδομένων με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της βοήθειας. Η διαχείριση του συστήματος γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ η επικαιροποίησή του απευθείας από τις χώρες της ΕΕ.

Σύστημα δημοσιονομικής διαφάνειας

Το σύστημα δημοσιονομικής διαφάνειας είναι μια βάση δεδομένων με τα ονόματα των δικαιούχων κονδυλίων που χορηγεί κάθε χρόνο η Επιτροπή. Περιέχει μόνο τα ονόματα των δικαιούχων κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή, καθώς και κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ).