Преглед

ЕС като цяло е най-големият донор на средства за международна помощ в света и предоставя над 50 милиарда евро годишно, за да помогне за преодоляването на бедността и да насърчи развитието в световен мащаб. Съюзът се е ангажирал да прилага международните споразумения за ефективност на помощта и да се отчита пред европейските граждани, благодарение на които инициативите за солидарност са възможни.

EU Aid Explorer

EU Aid Explorer (Изследовател на помощта на ЕС) е уникален интернет инструмент, който дава лесен достъп до ясни, пълни и точни данни за помощта за развитие и хуманитарната помощ на ЕС по света. С помощта на карти и графики се визуализира кой донор къде е активен, кои сектори и държави каква помощ получават и как се променя финансирането във времето. 

EDRIS

EDRIS — европейската информационна система за реакция при спешни случаи и бедствия — представлява база данни, която съдържа подробна информация за финансирането на помощта. Тя се управлява от Европейската комисия и се актуализира пряко от държавите членки.

Система за финансова прозрачност

Системата за финансова прозрачност е база данни с имената на получателите на средства, предоставяни от Комисията всяка година. В нея се публикуват само бенефициерите на средства от бюджета на ЕС, който се управлява от Комисията, както и от Европейския фонд за развитие (ЕФР).