Žmogaus teisių pažeidimų stebėjimo priemonės

Žmogaus teisių pažeidimų stebėjimo priemonės

Kankinimo stebėsenos organų rekomendacijų veiksmingesnis vykdymas ir ryžtingesni tolesni veiksmai Europos Sąjungoje.

Tarptautiniai susitarimai

Tarptautiniai susitarimai

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais, bendrieji įsipareigojimai žmogaus teisių srityje, Europos žmogaus teisių konvencija, JT visuotinė žmogaus teisių deklaracija.