Inimõiguste rikkumise seire vahendid

Inimõiguste rikkumise seire vahendid

Piinamisjuhtumite seirega tegelevate Euroopa Liidu asutuste soovituste tõhusam rakendamine ja järelmeetmed.

Rahvusvahelised lepingud

Rahvusvahelised lepingud

Koostöö rahvusvaheliste partneritega, üleilmsed inimõigustealased kohustused, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon.