Εργαλεία παρακολούθησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής και τήρησης των συστάσεων που διατύπωσαν τα ευρωπαϊκά όργανα παρακολούθησης της χρησιμοποίησης βασανιστηρίων.

Διεθνείς συμφωνίες

Συνεργασία με διεθνείς εταίρους, διεθνείς δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.