Инструменти за наблюдение на нарушенията на правата на човека

Инструменти за наблюдение на нарушенията на правата на човека

Укрепване на ефективното прилагане и последващите действия във връзка с препоръките на органите в Европейския съюз за мониторинг на изтезанията.

Международни споразумения

Международни споразумения

Работа с международни партньори, глобални ангажименти във връзка с правата на човека, Европейска конвенция за правата на човека, Всеобща декларация на ООН за правата на човека.