Dobrovoľník

Komisia ponúka viaceré príležitosti na dobrovoľnícku prácu v oblasti humanitárnej pomoci.

Staňte sa humanitárnym partnerom

Európska komisia spolupracuje s partnerskými organizáciami s cieľom poskytovať humanitárnu pomoc na celom svete.

Pracovné miesta

Pracovné príležitosti v humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráci

Online diskusné skupiny

Informácie o online platformách pre rozvojové spoločenstvo

Ceny

The Lorenzo Natali Media Prize for journalism on development and poverty eradication.