Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσφέρει ευκαιρίες στους νέους που επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη.

Εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ

Το πρόγραμμα εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ συνδέει εθελοντές και οργανώσεις από διάφορες χώρες, παρέχοντας πρακτική υποστήριξη σε έργα ανθρωπιστικής βοήθειας και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής ικανότητας και ανθεκτικότητας κοινοτήτων που έχουν πληγεί από καταστροφές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ παρέχει

  • ευκαιρίες σε Ευρωπαίους πολίτες να γίνουν εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ σε ανθρωπιστικά έργα σε όλον τον κόσμο, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη προς όσους την χρειάζονται περισσότερο
  • επαγγελματική στήριξη από εκπαιδευμένους και καλά προετοιμασμένους εθελοντές σε κοινότητες που έχουν πληγεί από καταστροφές
  • βοήθεια σε τοπικό προσωπικό και εθελοντές οργανώσεων για την απόκτηση ικανοτήτων, σε χώρες που έχουν πληγεί από καταστροφές
  • τεχνική βοήθεια για οργανώσεις που εδρεύουν στην Ευρώπη ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ

Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία

Η Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (EVS) είναι ένα διεθνές πρόγραμμα εθελοντισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρέχει τη δυνατότητα, σε όλους τους νέους ηλικίας 18-30 ετών που διαμένουν νομίμως στην Ευρώπη, να προσφέρουν διεθνή εθελοντική εργασία στο πλαίσιο μιας οργάνωσης ή ενός δημόσιου φορέα στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία ή τη Νότια Αμερική, για διάστημα από 2 έως 12 μήνες.