capacity4dev.eu  to główna platforma internetowa Komisji Europejskiej dla podmiotów działających na rzecz rozwoju, na której mogą wymieniać informacje na temat rozwoju, współpracy zewnętrznej i polityki.

Uruchomiona w 2009 r. platforma liczy już ponad 20 400 członków, w tym pracowników Dyrekcji Generalnej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) i innych dyrekcji Komisji Europejskiej, a także Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, państw członkowskich UE, rządów krajów partnerskich oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich i sektora prywatnego.

Utworzona i zarządzana przez DEVCO platforma ma służyć zwiększeniu zdolności w dziedzinie rozwoju poprzez dzielenie się wiedzą. Celem platformy jest:

  • konsolidacja wiedzy i budowanie pamięci instytucjonalnej
  • wspieranie wiedzy specjalistycznej
  • pomaganie specjalistom z instytucji UE i innych organizacji we wzajemnym uczeniu się
  • konsolidacja narzędzi dzielenia się wiedzą i wspólnoty praktyków w ramach wspólnego mechanizmu wymiany informacji.