Capacity4dev.eu on Euroopa Komisjoni peamine veebiplatvorm, kus arengukogukonnad arengu ning väliskoostöö ja -poliitika valdkonna kohta teadmisi vahetavad.

Platvorm loodi 2009. aastal ning sellel on nüüd üle 20 400 liikme, sealhulgas rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi (DEVCO) ja muude Euroopa Komisjoni direktoraatide töötajad ning Euroopa välisteenistuse, ELi liikmesriikide, partnerriikide valitsuste, kodanikuühiskonna, akadeemilise ringkonna ning erasektori esindajad.

Veebiplatvormi capacity4dev.eu lõi ja seda haldab DEVCO, et arengut teadmiste vahetamise abil edendada. Selleks:

  • konsolideeritakse teadmised ja luuakse institutsiooniline mälu;
  • täiustatakse temaatilisi eksperditeadmisi;
  • aidatakse ELi institutsioonide ja muude organisatsioonide ekspertidel üksteiselt õppida;
  • koondatakse teabejagamisvahendid ja kogukonnad ühtsesse keskkonda.