capacity4dev.eu е основната платформа на Европейската комисия, на която работещите в областта на развитието могат да обменят идеи за развитието, външното сътрудничество и политиката.

Платформата бе създадена през 2009 г. и вече има над 20 400 членове, включително представители на генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ (DEVCO) и други дирекции на Комисията, Европейската служба за външна дейност, държавите от ЕС, правителствата партньори, гражданското общество, академичните среди и частния сектор.

Платформата capacity4dev.eu е създадена и се управлява от DEVCO и има за цел подобряване на изграждането на капацитет чрез обмен на знания посредством:

  • консолидиране на знания и изграждане на институционална памет
  • подпомагане на тематичните експертни знания
  • подпомагане на взаимното учене между специалисти от институциите от ЕС и от други организации
  • консолидиране на инструментите за обмен на знания и общностите на специалисти в обща среда.