Darba un prakses vietas, kā arī iespējas veikt brīvprātīgo darbu attīstības sadarbības un humānās palīdzības jomās atrodamas šādās lapās:

  • Eiropas Komisijas darbvietu lapa,
  • Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta darbvietu lapa,
  • Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāta darbvietu lapa.