Puslapio turinys

Apžvalga

ES pagalbos savanorių programoje dalyvauja siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos, rengiančios ir priimančios savanorius.

Siunčiančiosios organizacijos atsakingos už visus ES pagalbos savanorių paieškos, atrankos, rengimo, išsiuntimo į veiklos vietą ir administravimo aspektus. Jos užtikrina nuolatinį priimančiosios organizacijos dalyvavimą per visą tarptautinio bendradarbiavimo projekto vykdymo laiką.

Priimančiosios organizacijos priima savanorius ir atsako už jų supažindinimą su darbu, kuratorių paskyrimą, tinkamų gyvenimo ir darbo sąlygų sudarymą.