De afdeling van de Commissie voor humanitaire hulp en civiele bescherming (ECHO) werkt samen met meer dan 200 partnerorganisaties om wereldwijd humanitaire hulp te verlenen. Humanitaire partners zijn onder meer niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), internationale organisaties, agentschappen van de Verenigde Naties en gespecialiseerde agentschappen van EU-lidstaten.

Een breed scala van partners is van belang voor ECHO omdat zo de steeds groeiende behoeften overal ter wereld — in steeds complexer wordende situaties — kunnen worden gedekt. ECHO heeft alsmaar nauwere werkrelaties met zijn partners opgebouwd, zowel voor beleidskwesties als voor het beheer van humanitaire acties.

Meer informatie over de huidige partners, soorten partnerschappen, en de procedures om partner te worden, is beschikbaar op de website van ECHO partners.