Už humanitarinę pagalbą ir civilinę saugą atsakingas Europos Komisijos padalinys (ECHO) bendradarbiauja su daugiau kaip 200 organizacijų partnerių, kad galėtų teikti humanitarinę pagalbą visame pasaulyje. Tarp humanitarinės pagalbos partnerių yra nevyriausybinių organizacijų (NVO), tarptautinių organizacijų, Jungtinių Tautų agentūrų ir ES valstybių narių specializuotų agentūrų.

Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generaliniam direktoratui svarbu turėti įvairių partnerių, nes tuomet įmanoma visapusiškai tenkinti įvairiose pasaulio vietose kylančius poreikius, kurių vis daugiau, o situacijos, kuriomis tenka veikti, vis sudėtingesnės. ECHO GD palaiko vis glaudesnius darbinius ryšius su savo partneriais tiek spręsdamas politikos klausimus, tiek vykdydamas humanitarines operacijas.

Daugiau informacijos apie esamus partnerius, partnerystės rūšis ir procedūras, kurių reikia laikytis norint tapti partneriu, pateikiama ECHO GD partnerių interneto svetainėje.