Генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ на Европейската комисия работи с повече от 200 партньорски организации за предоставяне на хуманитарна помощ в целия свят. Сред хуманитарните партньори са неправителствени организации (НПО), международни организации, агенции на ООН и специализирани агенции на държавите — членки на ЕС.

Наличието на разнообразен набор от партньори е важно за ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“, тъй като то дава възможност за цялостно обхващане на потребностите по целия свят и във все по-сложни ситуации. ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ развива все по-тесни работни връзки със своите партньори на равнище въпроси на политиката и управление на хуманитарните операции.

Повече информация за сегашните партньори, видовете партньорства, както и процедурите за това как да станете партньор ще намерите на уебсайта за партньорите на ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“.