Pagalbos skaidrumas

Pagalbos skaidrumas

ES skelbia informaciją apie savo tarptautinės pagalbos veiklą keliose internetinėse duomenų bazėse.

Bendras vystomojo bendradarbiavimo programavimas

Bendras vystomojo bendradarbiavimo programavimas

Bendras programavimas – tai bendras ES vystomojo bendradarbiavimo partnerių, dirbančių šalyje partnerėje, vystomojo bendradarbiavimo planavimas.

Nestabiliose ir konfliktų paveiktose šalyse

Nestabiliose ir konfliktų paveiktose šalyse

ES skiria didelę savo pagalbos dalį nestabilioms ir konfliktų paveiktoms šalims.