Διαφάνεια της βοήθειας

Η ΕΕ δημοσιεύει, σε αρκετές διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, πληροφορίες για τις δραστηριότητές της σχετικά με την παροχή βοήθειας διεθνώς.

Κοινός προγραμματισμός αναπτυξιακής συνεργασίας

Κοινός προγραμματισμός είναι ο κοινός σχεδιασμός των δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας που υλοποιούν οι αναπτυξιακοί εταίροι της ΕΕ σε μία χώρα εταίρο.

Σε ευάλωτες και πληττόμενες από συγκρούσεις χώρες

Η ΕΕ κατευθύνει ένα σημαντικό ποσό της βοήθειας που παρέχει σε ευάλωτες και πληττόμενες από συγκρούσεις χώρες.