Διαφάνεια της βοήθειας

Διαφάνεια της βοήθειας

Η ΕΕ δημοσιεύει, σε αρκετές διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, πληροφορίες για τις δραστηριότητές της σχετικά με την παροχή βοήθειας διεθνώς.

Κοινός προγραμματισμός αναπτυξιακής συνεργασίας

Κοινός προγραμματισμός αναπτυξιακής συνεργασίας

Κοινός προγραμματισμός είναι ο κοινός σχεδιασμός των δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας που υλοποιούν οι αναπτυξιακοί εταίροι της ΕΕ σε μία χώρα εταίρο.

Σε ευάλωτες και πληττόμενες από συγκρούσεις χώρες

Σε ευάλωτες και πληττόμενες από συγκρούσεις χώρες

Η ΕΕ κατευθύνει ένα σημαντικό ποσό της βοήθειας που παρέχει σε ευάλωτες και πληττόμενες από συγκρούσεις χώρες.