Прозрачност на помощите

Прозрачност на помощите

ЕС публикува информация за своите дейности за международна помощ в няколко онлайн бази данни.

Съвместно програмиране на сътрудничеството за развитие

Съвместно програмиране на сътрудничеството за развитие

Съвместното програмиране представлява съвместно планиране на сътрудничеството за развитие от партньорите на ЕС, работещи в дадена държава партньор.

В нестабилни и засегнати от конфликти държави

В нестабилни и засегнати от конфликти държави

Значителна част от предоставяната от ЕС помощ е за нестабилни и засегнати от конфликти държави.