Prehľad

Až 1,5 miliardy ľudí dnes žije v nestabilných krajinách a krajinách postihnutých konfliktmi. Najchudobnejšie obyvateľstvo sveta sa čoraz viac koncentruje v nestabilných krajinách a tieto krajiny majú najďalej k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov.

V nestabilných krajinách a krajinách postihnutých konfliktmi sú štátne štruktúry nedostatočné alebo zlyhávajú a spoločenská zmluva sa porušuje, pretože štát nie je schopný alebo ochotný venovať sa svojim základným funkciám, ktorými sú:

  • dodržiavanie zásad právneho štátu
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd
  • zaistenie bezpečnosti a ochrany svojho obyvateľstva
  • znižovanie chudoby
  • poskytovanie verejných služieb a riadenie zdrojov
  • zabezpečenie legitímneho prístupu k politickej moci spravodlivým a transparentným spôsobom

Celková situácia vo svete sa však môže zmeniť. Niektoré krajiny, ktoré boli nestabilné v minulosti, sa stali zodpovednými a vplyvnými členmi medzinárodného spoločenstva a vybudovali si dynamické hospodárstvo. 

Iné krajiny naopak opäť skĺzli do chudoby, konfliktu a neistoty. Prechod k stabilite môže trvať dlho, keďže základné zmeny v správe vecí verejných môžu trvať desaťročia – približne 20 až 40 rokov.

Výzvy týkajúce sa poskytovania pomoci

Bilaterálna pomoc EÚ pre nestabilné krajiny a krajiny postihnuté konfliktmi, ktorá v roku 2012 dosiahla približne 2,7 miliardy EUR, predstavovala viac ako polovicu celkovej rozvojovej pomoci EÚ (s výnimkou humanitárnej pomoci) v danom roku.

Vykonávanie programov spolupráce a poskytovanie pomoci v nestabilných a krízových situáciách je veľmi náročné. EÚ sa však usiluje o poskytovanie rýchlej, pružnej a účinnej pomoci tak, aby vynaložené zdroje EÚ priniesli maximálny účinok.