Apžvalga

Šiuo metu nestabiliose ir konfliktų paveiktose valstybėse gyvena 1,5 mlrd. žmonių. Skurdžiausi pasaulio gyventojai vis labiau koncentruojasi nestabiliose šalyse. Šių šalių galimybės pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus tebėra menkiausios.

Nestabiliose ir konfliktų paveiktose šalyse valstybės struktūros yra silpnos arba nepajėgios, o socialinis susitarimas sulaužytas, nes valstybė negali arba nenori vykdyti pagrindinių savo funkcijų:

  • užtikrinti teisinės valstybės principo laikymąsi,
  • apsaugoti žmogaus teises ir pagrindines laisves,
  • užtikrinti savo gyventojų saugumą ir saugą,
  • mažinti skurdą,
  • teikti viešąsias paslaugas ir valdyti išteklius,
  • užtikrinti teisėtas galimybes įgyti politinę galią sąžiningu ir skaidriu būdu.

Tačiau bendra padėtis pasaulyje gali pasikeisti. Kai kurios šalys, kurios buvo nestabilios praeityje, tapo dinamiškos ekonomikos, atsakingomis ir įtakingomis tarptautinės bendruomenės narėmis. 

Kitos šalys dar giliau įklimpo į skurdą ir konfliktus ir tapo dar nesaugesnės. Perėjimas į stabilią padėtį gali trukti ilgai, nes pagrindinėms valdymo permainoms gali prireikti dešimtmečių – apie 20–40 metų.

Su pagalbos teikimu susiję iššūkiai

ES dvišalė parama nestabilioms ir konfliktų paveiktoms valstybėms, 2012 m. siekusi apie 2,7 mlrd. eurų, tais metais sudarė daugiau kaip pusę visos ES paramos vystymuisi (išskyrus humanitarinę pagalbą).

Įgyvendinti bendradarbiavimo programas ir teikti pagalbą nestabilumo ir krizės sąlygomis labai sudėtinga. Tačiau ES siekia teikti sparčią, lanksčią ir veiksmingą pagalbą, kad užtikrintų didžiausią savo išteklių poveikį.