Áttekintés

Világszerte 1,5 milliárd ember él olyan országban, ahol az állam nem tölti be alapvető funkcióit, és ahol valamilyen konfliktus dúl. A világ legszegényebbjeinek egyre nagyobb hányada él bolygónk válságoknak kitett, bizonytalanságtól mételyezett országaiban. Ezek az országok vannak a legtávolabb attól, hogy teljesítsék az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait.

Az instabil és konfliktus sújtotta országokban az állami struktúrák gyengék vagy kudarcot vallottak, és a népesség különböző csoportjai közötti kohéziót biztosító társadalmi szerződés érvényét vesztette, mert az állam nem képes vagy nem hajlandó ellátni alapvető feladatait, nevezetesen a következőket:

  • a jogállamiság védelme,
  • az emberi jogok és alapvető szabadságok védelme,
  • a lakosság védelmének és biztonságának szavatolása,
  • a szegénység csökkentése,
  • közszolgáltatások nyújtása és erőforrás-gazdálkodás,
  • az ország politikai életében való részvétel biztosítása tisztességes és átlátható módon.

A globális helyzet azonban folyamatosan változik. Néhány olyan ország, amely korábban instabil volt, a nemzetközi közösség felelős és befolyásos tagja lett, dinamikus gazdasággal. 

Más országokban azonban súlyosbodott a szegénység, a konfliktus és az általános bizonytalanság. Az instabilitásból való kilábalás hosszú ideig tarthat, hiszen az állami és a kormányzati struktúrák alapszintű átalakítása évtizedeket – mintegy 20–40 évet – vehet igénybe.

A segélyezés kihívásai

Az instabil és konfliktus sújtotta államoknak nyújtott uniós kétoldalú támogatás 2012-ben mintegy 2,7 milliárd eurót tett ki. Ez kicsivel több mint a fele az ugyanebben az évben nyújtott teljes uniós fejlesztési támogatásnak (a humanitárius segítségnyújtást nem számítva).

Bizonytalan körülmények közepette, válságövezetekben az együttműködési programok végrehajtása és a segélyek célba juttatása rendkívül nagy kihívás. Mindazonáltal az EU arra törekszik, hogy gyors, rugalmas és hathatós segítséget nyújtson, maximálisan kihasználva az uniós forrásokban rejlő lehetőségeket.