Apžvalga

Dėl skaidrumo plėtra tampa veiksmingesnė, gali gerėti nuspėjamumas, koordinavimas ir atskaitomybė, todėl Europos Komisija yra įsipareigojusi viešai atskleisti visą informaciją apie pagalbos programas, kad ją būtų galima lengviau gauti, platinti ir skelbti.

Tarptautinis bendradarbiavimas skaidrumo klausimais

2011 m. Busane vykusiame 4-ajame aukšto lygio forume dėl pagalbos veiksmingumo buvo tvirtai įsipareigota siekti skaidrumo. 

Įsipareigota iki 2015 m. gruodžio mėn. sukurti ir pradėti taikyti bendrą atvirąjį standartą, kuriuo būtų reglamentuojamas išsamios ir į ateitį orientuotos informacijos apie finansinę pagalbą trečiosioms šalims skelbimas laiku elektroninėmis priemonėmis.

Šiame bendrajame standarte turėtų būti atsižvelgiama į EBPO / VPK statistinę atskaitomybę, taip pat į papildomas pastangas pagal Tarptautinę paramos skaidrumo iniciatyvą (IATI) ir kt.

Skaidrumo duomenys

Europos Komisija kasmet perduoda duomenis EBPO, o nuo 2011 m. spalio mėn. perduoda mėnesinius duomenis IATI. Nuo tada Komisija nuolat tobulino leidinyje skelbiamos informacijos kokybę, įtraukdama biudžetų, geografinių vietovių ir datų duomenis.

Ateities planai, kaip toliau didinti skaidrumą, pateikiami „EuropeAid“ bendrojo skaidrumo standarto įgyvendinimo tvarkaraštyje.

Pagrindinių pasaulinės paramos teikėjų bendruomenės atstovų veikla vertinama pasitelkus šias priemones:

„EU Aid Explorer“

„EU Aid Explorer“ yra priemonė, padedanti nesunkiai rasti viešai teikiamos informacijos apie pagalbą. Svetainėje yra vizualizavimo priemonių – žemėlapių, lentelių, diagramų.