Ülevaade

Läbipaistvus muudab arengu tõhusamaks, see aitab kaasa paremale prognoositavusele, koordineerimisele ja vastutuse võtmisele. Seetõttu on Euroopa Komisjon võtnud endale kohustuse avalikustada kogu abiprogrammidega seotud teabe, et sellele oleks lihtsam juurde pääseda ning et seda oleks hõlpsam jagada ja avaldada.

Rahvusvaheline koostöö läbipaistvuse valdkonnas

2011. aasta novembris Busanis toimunud abi tulemuslikkust käsitleval neljandal kõrgetasemelisel foorumil võeti läbipaistvuse küsimuses kindel rahvusvaheline kohustus. 

See hõlmas ka kohustust töötada välja ja võtta 2015. aasta detsembriks kasutusele avalik ühisstandard, mis käsitleb kolmandatele riikidele antava finantsabi kohta õigeaegse, tervikliku ja prognoositud teabe elektroonilist avaldamist.

Ühisstandard peaks võtma arvesse OECD arenguabi komitee statistilisi aruandeid, aga ka rahvusvahelise abi läbipaistvuse algatuse (IATI) ja muude algatuste täiendavat panust.

Läbipaistvusalane teave

Euroopa Komisjon avaldab igal aastal need andmed OECD-le ning on alates 2011. aasta oktoobrist avaldanud igakuiselt andmed ka IATI-le. Komisjon on andmete avaldamist pidevalt parandanud, lisades neisse teavet eelarvete, geokodeeritud asukohtade ja kuupäevade kohta.

Edasised plaanid seoses läbipaistvuse parandamisega võib leida rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi läbipaistvust käsitleva ühisstandardi rakendamise ajakavas.

Rahvusvaheliste rahastajate kogukonna juhtivate esindajate tulemuslikkust hinnatakse järgmiste vahendite abil:

EU Aid Explorer

EU aid explorer on veebivahend, mis võimaldab abi kohta avalikult kättesaadavat teavet hõlpsasti otsida.  Vahend hõlmab selliseid visualiseerimisvahendeid nagu kaardid, tabelid ja diagrammid.