Sprogpolitik

EU-borgere kan kontakte Kommissionen på et hvilket som helst af de officielle EU-sprog

Grundprincipper

Som EU-borger skal du

  • kunne få information om, hvad EU laver
  • have adgang til EU-lovgivningen på et sprog, du forstår
  • være i stand til at deltage i EU's lovgivningsproces.

Europæere har ret til at vide, hvad der gøres på deres vegne. De skal være i stand til at spille en aktiv rolle uden at være nødt til at lære andre sprog. 

Anvendelsen af så mange nationale sprog som muligt gør EU og institutionerne mere åbne og effektive.

Europa-Kommissionens sprogafdelinger

Generaldirektoratet for Tolkning sørger for tolkning ved EU-institutionernes møder og konferencer.

Generaldirektoratet for Oversættelse søger for oversættelse til og fra de 24 officielle EU-sprog samt adskillige andre sprog for Europa-Kommissionen.

Dokumenter