Organizačná štruktúra Komisie

Organizačná štruktúra Komisie

Skupina 28 komisárov, známa ako „kolégium“, vystupuje ako politické vedenie Komisie. Každý jeden komisár zodpovedá za určité oblasti politiky. Za vykonávanie týchto oblastí politiky sú zodpovedné útvary známe ako generálne riaditeľstvá (GR).

Politické vedenie

Politické vedenie

Predseda vystupuje ako šéf Komisie a určuje jej politický program. Komisári spolu s predsedom majú hlavnú rozhodovaciu právomoc vo vnútri Komisie.

Sídla

Sídla

Nájdite vašu najbližšiu kanceláriu Európskej komisie.