Jak zorganizowana jest Komisja

Jak zorganizowana jest Komisja

Polityczne przywództwo zapewnia Komisji zespół 28 komisarzy (tzw. „kolegium”). Poszczególni komisarze odpowiadają za konkretne obszary polityki. Wdrażaniem strategii politycznych w tych obszarach zajmują się departamenty Komisji – tak zwane dyrekcje generalne (DG).

Przywództwo polityczne

Przywództwo polityczne

Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i określa jej program polityczny. Za podejmowanie decyzji w Komisji odpowiadają komisarze (wraz z przewodniczącym).

Lokalizacja

Lokalizacja

Znajdź najbliższe biuro Komisji Europejskiej