Hoe is de Commissie georganiseerd?

Hoe is de Commissie georganiseerd?

De politieke leiding van de Europese Commissie is in handen van een groep van 28 commissarissen, ook wel het "college" genoemd. Elke commissaris is bevoegd voor bepaalde beleidsterreinen. Het beleid op die terreinen wordt uitgevoerd door verschillende departementen, de zogenaamde "directoraten-generaal" of DG’s.

Politieke leiding

Politieke leiding

De voorzitter is de leider van de Commissie en bepaalt de beleidsagenda. De commissarissen nemen, samen met de voorzitter, de belangrijkste beslissingen binnen de Commissie.

Waar is de Commissie gevestigd?

Waar is de Commissie gevestigd?

Kijk waar het dichtstbijzijnde kantoor van de Europese Commissie is.