Πώς είναι οργανωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πώς είναι οργανωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ομάδα των 28 επιτρόπων (γνωστή ως «Σώμα των Επιτρόπων»), ενεργεί ως η πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε επίτροπος είναι υπεύθυνος για ορισμένες πολιτικές. Η εφαρμογή των πολιτικών αυτών εμπίπτει στην αρμοδιότητα τμημάτων που ονομάζονται Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ).

Πολιτική ηγεσία

Πολιτική ηγεσία

Ο πρόεδρος είναι ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθορίζει την πολιτική της ατζέντα. Οι επίτροποι, μαζί με τον πρόεδρο, ενεργούν ως κύριοι φορείς λήψης αποφάσεων εντός της Επιτροπής.

Τόπος

Τόπος

Βρείτε το πλησιέστερο σε σας γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.