Sådan er Kommissionen organiseret

Sådan er Kommissionen organiseret

En gruppe på 28 kommissærer fungerer som Kommissionens politiske ledelse. De enkelte kommissærer er ansvarlige for bestemte politikker. Ansvaret for at gennemføre disse politikker ligger hos afdelinger, der kaldes generaldirektorater (GD'er).

Politisk lederskab

Politisk lederskab

Formanden fungerer som leder af Kommissionen og fastlægger dens politiske dagsorden. Kommissærerne er sammen med formanden de vigtigste beslutningstagere i Kommissionen.

Beliggenhed

Beliggenhed

Find det nærmeste Europa-Kommissionskontor.