Jaká je organizační struktura Komise

Jaká je organizační struktura Komise

Politické vedení Komise zajišťuje skupina 28 komisařů, která se také označuje jako kolegium. Jednotliví členové Komise odpovídají vždy za určitou politiku. Provádění těchto politik je odpovědností útvarů Komise - generálních ředitelství (GŘ).

Politické vedení

Politické vedení

V čele Komise je její předseda, který určuje její politický program. Komisaři spolu s předsedou mají hlavní rozhodovací pravomoc v rámci Komise.

Sídlo Komise a jejích zastoupení

Sídlo Komise a jejích zastoupení

Vyhledejte nejbližší zastoupení Evropské komise

 

Dokumenty

StáhnoutPDF - 306.4 KB