Glavne navigacijske oznake na početnoj stranici osmišljene su tako da lako možete pristupiti traženom sadržaju.

Osim toga, moguća je i navigacija po temama.

Na mnogim stranicama nalaze se i poveznice na druge stranice s dodatnim informacijama raznih odjela i službi Komisije.

 

Jezici

Komisija nastoji korisnicima pružati informacije na traženom jeziku. Na novim stranicama neki će sadržaji biti dostupni na svim službenim jezicima EU-a, a neki na manjem broju jezika, ovisno o potrebama korisnika.

Više o jezičnoj politici za ove internetske stranice
 

Dostupnost

Internetske stranice Komisije želimo učiniti što pristupačnijima i upotrebljivijima za sve korisnike, uključujući osobe s invaliditetom i osobe bez pristupa najnovijim tehnologijama. Nastojimo ih učiniti dostupnima i na različitim internetskim preglednicima i uređajima te neovisno o brzini internetske veze. 

Cjelovite smjernice za pristupačnost internetskih stranica koje slijedimo
 

Arhiv internetskih stranica

U internetskom arhivu čuvaju se slike osnovnih internetskih stranica Europske komisije koje se ondje mogu i pregledavati. 

Arhivirane verzije Komisijinih internetskih stranica

Arhivirane verzije drugih internetskih stranica Europske unije također su dostupne za pregledavanje. 

Ured za publikacije Europske unije – arhiv internetskih stranica