Komisjoni veebisaidi struktuur ja sisu ning sellel navigeerimine

Avalehel olev põhimenüü on kujundatud nii, et juurdepääs soovitud teabele oleks võimalikult lihtne.

Samuti saate veebisaidil navigeerida teemade kaupa.

Siit leiate ka lingid teistele veebisaitidele, mis sisaldavad lisateavet komisjoni osakondade ja talituste kohta.

 

Keeled

Komisjon püüab pakkuda kasutajatele teavet neile sobivas keeles. Uuel veebisaidil on osa teabest kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes, osa aga vähemates keeltes, olenevalt kasutajate vajadustest.

Lisateave selle veebisaidi keelepoliitika kohta
 

Juurdepääsetavus

Muudame komisjoni veebikeskkonna võimalikult hõlpsasti juurdepääsetavaks ja kasutatavaks ka puuetega inimestele ja neile, kellel puudub juurdepääs kõige kaasaegsemale tehnoloogiale. Samuti püüame muuta veebisaidi sobivaks erinevate veebilehitsejate, seadmete ja internetiühenduse kiiruste jaoks. 

Kogu teave meie järgitavate veebisisu juurdepääsusuuniste kohta
 

Arhiveeritud veebisaidid

Euroopa Komisjoni peamiste veebilehtede arhiivid salvestatakse ja säilitatakse võrdlusalusena veebiarhiivis. 

Komisjoni veebilehtede arhiveeritud versioonid

Ka Euroopa Liidu veebisaitide ja -lehtede arhiveeritud versioonid on võrdlusalusena kättesaadavad. 

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus – veebiarhiivid