Na domovské stránce jsou názvy jednotlivých oddílů navrženy tak, abyste se snadno a rychle dostali k obsahu, který hledáte.

Stránky můžete také procházet podle témat.

Naleznete zde také odkazy na jiné internetové stránky, které obsahují další informace o útvarech a službách Komise.

 

Jazyky

Komise hodlá uživatelům poskytovat informace vždy v těch jazykových verzích, které jsou pro uživatele relevantní. Na nových stránkách bude část obsahu dostupná ve všech úředních jazycích EU a část pouze v několika jazycích. Rozhodnutí o relevantnosti jazykové verze vychází z průzkumu potřeb uživatelů.

Další informace o jazykové politice uplatňované na těchto stránkách
 

Dostupnost

Internetové stránky Komise navrhujeme tak, aby je mohli co nejlépe využívat všichni uživatelé, včetně osob se zdravotním postižením či lidí, kteří nemají přístup k nejnovějším technologiím. Usilujeme rovněž o to, aby se daly stránky zobrazit na různých internetových prohlížečích a zařízeních s různou rychlostí připojení. 

Pokyny ohledně bezbariérového přístupu k internetu, kterými se řídíme
 

Archiv internetových stránek

V online archivu je uchováván obsah již nefunkčních internetových stránek Evropské komise. 

Archivované verze internetových stránek Evropské komise

K dispozici jsou rovněž archivované verze ostatních internetových stránek Evropské unie. 

Úřad pro publikace Evropské unie – webový archiv