Навигация, структура и съдържание на уебсайта на Комисията

На началната страница основните етикети за навигация имат за цел максимално да улеснят достъпа ви до съдържанието, от което се нуждаете.

Можете да използвате и навигация по теми.

Ще намерите и връзки към други уебсайтове, съдържащи допълнителна информация от ведомствата и службите на Комисията.

 

Езици

Комисията е поела ангажимент да предоставя информация на потребителите на нужния им език. На новия уебсайт част от съдържанието ще е достъпно на всички официални езици на ЕС, а друга — само на няколко езика, в зависимост от нуждите на потребителите.

Повече информация за езиковата политика на този уебсайт
 

Достъпност

Стремим се присъствието на Комисията в интернет да е възможно най-достъпно и най-използваемо за всички потребители, включително за хората с увреждания или хората без достъп до най-новите технологии. Опитваме се също така да направим уебсайта достъпен чрез различни браузъри, на различни устройства и при различни интернет скорости. 

Информация за насоките за достъпност на уебсайтовете, с които се съобразяваме
 

Архиви на уебсайта

Изображения на основните уебстраници на Европейската комисия се съхраняват за справка в онлайн архив. 

Архивирани версии на уебстраници на Комисията

За справка са достъпни и архивирани версии на други уебсайтове и уебстраници на Европейския съюз. 

Служба за публикации на Европейския съюз - уеб архиви