Oddelenia a výkonné agentúry

Úlohy a zodpovednosť oddelení Komisie, služobných útvarov a výkonných agentúr.

Zásady a hodnoty

Komisia sa pri svojej činnosti riadi niekoľkými zásadami: transparentnosťou, jazykovým režimom, životným prostredím, rovnosťou príležitostí a etickým správaním.

Navštívte Európsku komisiu

Navštívte Európsku komisiu, iné inštitúcie, orgány a agentúry EÚ v celej Európe