Ranna agus gníomhaireachtaí feidhmiúcháin

Ranna agus gníomhaireachtaí feidhmiúcháin

Róil agus freagrachtaí ranna, ranna seirbhíse agus gníomhaireachtaí feidhmiúcháin an Choimisiúin.

EU budget

EU budget

Overview of the EU budgetary system, plus latest news, results and figures from the budget department.

Sonraí teagmhála

Sonraí teagmhála

Teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach, ceisteanna ginearálta faoin Aontas Eorpach a chur nó eolas a fháil faoi chuairt ar institiúidí an Aontais.