Útvary a výkonné agentury

Úloha a povinnosti jednotlivých generálních ředitelství a dalších útvarů Komise a jejích výkonných agentur.

Zásady a hodnoty

Komise se při své práci řídí určitými zásadami, k nimž patří: transparentnost, odpovídající jazyková politika, ochrana životního prostředí, rovné příležitosti a etické chování.

Evropská komise – návštěvy pro veřejnost

Prohlídky prostor Evropské komise, ostatních institucí EU a jejich zastoupení v Evropě.