Stratégia a politika

Príspevok Komisie k stratégii EÚ a tvorbe jej politík.

Rozpočet a financovanie

Navrhovanie a plnenie rozpočtu EÚ a riadenie programov financovania EÚ.

Medzinárodné vzťahy

Tvorba rozvojovej politiky, poskytovanie humanitárnej pomoci, delegácie EÚ a diplomatické misie pri EÚ.

Plnenie politických priorít

Komisia Ursuly von der Leyenovej predložila na začiatku svojho funkčného obdobia súbor ambicióznych cieľov pre zdravú, ekologickú a prosperujúcu budúcnosť Európy.