Fl-istrateġija u l-politika

Kif il-Kummissjoni tikkontribwixxi għall-istrateġija tal-UE u tiżviluppa l-politika tal-UE.

Fl-oqsma tal-baġit u l-finanzjament

Il-proposta u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE u l-ġestjoni tal-programmi ta’ finanzjament tal-UE.

Fil-qasam tar-relazzjonijiet internazzjonali

It-tfassil tal-politika tal-iżvilupp, it-twassil tal-għajnuna, id-delegazzjonijiet tal-UE, u l-missjonijiet diplomatiċi fl-UE

It-twettiq tal-prijoritajiet politiċi

Fil-bidu tal-mandat tagħha, il-Kummissjoni von der Leyen ressqet sett ta’ għanijiet ambizzjużi għal futur ekoloġiku, prosperu, u f’saħħtu fl-Ewropa.